Zakládání staveb

pilotové založení

Základní nabídka prací

Železobetonové piloty do 16 m hloubky vrtané vrtným spirálem

W

Piloty pr. 600  – 900 mm vč. zhotovení monolitických hlavic nebo osazeni prefabrikovaných hlavic či kotevních šroubů

W

Zápory

Mechanizace

Vrtná souprava BAUER BG 20 H

Cíl

N
zajištění nejvhodnějšího technického řešení při zohlednění preferencí zákazníka
N
vyprojektování realizační dokumentace
N
konzultační činnost pro investory