Sanace svahů, skalních a stavebních objektů

Základní nabídka prací

W
zemní hřebíky, hřebílkování
W
mechanické čištění a odbourávání skalních stěn a svahů pomocí horolezecké techniky
W
kotvené ochranné ocelové sítě
W
geosyntetické sítě a protierozní rohože
W
kotvení skalních bloků a svahů
W
lehké a těžké ochranné ploty
W
rizikové kácení stromů a křovin v nepřístupných místech
W
nátěry konstrukcí a výškových objektů
W
čištění oken a fasád