Zakládání staveb

velkoprůměrové vrty

Základní nabídka prací

W
Železobetonové piloty pr. 600 – 900 mm do hloubky 16 m vč. zhotovení monolitických hlavic nebo osazeni kotevních košů
W
Pilotové stěny vč. zhotovení železobetonového věnce
W
Záporové pažení vč. zhotovení výdřevy

Mechanizace

Vrtná souprava BAUER BG 20 H

Cíl

N
zajištění nejvhodnějšího technického řešení při zohlednění preferencí zákazníka
N
vyprojektování realizační dokumentace
N
konzultační činnost pro investory